Gonggrijpbos inrichten tot een recreatiepark

Het Gonggrijpbos is gesitueerd op de hoek van de Meursweg en de Kennedyweg. Dit studiegebied is ongeveer 2 hectaren. Het terrein behoort tot één van de grote percelen van het…

100 Champions of Suriname programma wil een Champion mindset ontwikkelen onder jongeren

Een aantal jongeren in Suriname zitten met de uitdaging hoe zij ondanks de diverse economische en andere uitdagingen, toch nog het beste kunnen maken van hun leven. Jongeren zijn dus…

Onderzoek naar het waarborgen van de kwaliteit en de continuïteit van grafische producten en diensten

SIB Signs & Designs is een Surinaams bedrijf dat zich de afgelopen achttien jaren heeft gespecialiseerd in het leveren van grafische producten en diensten waarbij kwaliteit hoog op de prioriteitenlijst…

Een goede les eist een gedegen voorbereiding

Kwalitatief onderzoek naar het gebruik van de organizer bij het opleiden van toekomstige leerkrachten op het SPI De pedagogische instituten zitten nu in de eerste fase van het vernieuwingstraject. De…

Disha (13 jaar) werkt aan IoT oplossing voor efficiënter en veilig geproduceerde voedsel

Disha Boeddha (13 jaar) is al een poos bezig met de link tussen technologie en efficiënte productie van voeding van betere kwaliteit. Zij is momenteel student op de Christian Liberty…

Sociaal-economische factoren die verband houden met obesitas in Suriname

Overgewicht is een van de belangrijkste risicofactoren voor vroegtijdig overlijden. Het veroorzaakt naar schatting een gemiddeld verlies van 3,9 procent van het leven en 3,8 procent van de voor invaliditeit…

Invloed van sociale media op poortwachtersfunctie Surinaamse journalisten

Mediaorganisaties hebben niet langer de alleenheerschappij op het verzamelen, verwerken en verspreiden van nieuws. Het zijn gewone burgers, willekeurige voorbijgangers of toevallige getuigen die een partijtje meeblazen in het nieuws…

Eén op de vijf zwangerschappen resulteerde in een ongunstige geboorte-uitkomst in Suriname

Stress tijdens de zwangerschap kan op lange termijn schadelijke gevolgen voor de gezondheid veroorzaken op de moeder, het ongeboren kind en de ontwikkeling van het kind. Prenatale stress is geassocieerd…

Bio-hydroponic farming voor vrouwen uit Inheemse dorpen

Sharmaine Artist is in het jaar 2018 gestart met motivatie sessies in verschillende inheemse dorpen in het binnenland van Suriname. De sessies waren niet alleen voor vrouwen, maar in het…

15 jarige Varun werkt aan Magazijnrobot

De Covid-19 pandemie heeft voor heel wat ongeregeldheden gezorgd in de wereld. Deze pandemie zorgt ervoor dat vooral samenscholing op de werkplek niet meer hetzelfde is als voorheen. Dit heeft…

Datasur: Digitalisering een Belangrijke Sleutel voor Bedrijfscontinuiteit

Datasur is op 5 juni 2014 opgericht om Big Data lokaal op te slaan en de internationale cloud dichterbij te brengen. Suriname ontbrak een commercieel datacenter waar data, servers, applicaties…

Financiёle haalbaarheid van bijenteelt en geschikte omgevingsfactoren in Suriname

Farah Debie heeft in de periode augustus 2018 – juli 2019 als onderdeel van haar laatste studieproject ter verkrijging van de graad van Bachelor of Applied Technology (B.Tech.), studierichting International…

Ontwerp IoT oplossing voor online Furniture Shopping

Faith Pherai, 20 jaartjes jong en student Infrastructuur Bouwkunde aan de Polytechnic College Suriname meent dat Suriname op het gebied van online furniture shopping verder ontwikkeld kan worden. Met haar…

Opleidingsniveau, type sector en werkervaring hebben grootste invloed op uurloon in Suriname: Research Methods Afstudeeronderzoek

Onderwijs is één van de belangrijkste instrumenten om armoede, ongelijkheid, werkloosheid en  andere negatieve sociale factoren te verminderen, en legt de basis voor duurzame economische  groei en ontwikkeling. Hoe meer…

Grace de robotverpleegster, Hanson Robotics

De makers van Sophia de robot hebben nog een mensachtige robot onthuld: Grace, een gezondheidszorgdroid die is ontworpen om ouderen en geïsoleerde mensen te helpen. Het prototype-apparaat gebruikt Artificial Intelligence…

IoT Prototype Developer Werkt aan Betaalbare Smart Video Deurbel

Een bel bij de deur kan een gevoel van verwachting, spanning, geheimzinnigheid, gevaar of zelfs intrigue opwekken. Internet of Things (IoT) is een bijkomend voordeel op dit gebied dat in…

Surinaamse moeder bouwt zelf apparaat om haar kind te helpen lezen

De Speaking Panda, een product ontwikkelt door Ivy Amatredjo moet kinderen helpen lezen en schrijven. Ivy is een een 44 jarige moeder van twee kinderen (een dochter van 16 en…

Methanol Concentratie in Kasiri Gemeten

Kasiri is een traditionele alcoholische drank binnen de inheemse gemeenschap in Suriname. Het betreft een eeuwenoude drank, waarbij het bereidingsproces van generatie op generatie is overgedragen. Kasiri wordt bereid uit…

Onderzoek: Opheffen van onverwachte bron-storingen voor optimale productie Staatsolie

Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. houdt zich bezig met het onshore, nearshore en offshore exploratie van aardolie in Suriname. Het bedrijf produceert ruwe aardolie uit 2145 bronnen. Van de 2145 bronnen…

Cacao niet echt de effectieve huidverzorger – Onderzoek PTC

De cacaoboon is de smaakbepalende grondstof van de producten zoals chocolade. De cacaoboon groeit direct aan de stam. De boon is het zaad in de vrucht van de cacaoboom. Cacao…

Een case van V.O.J. Apoera: Exploreren, optimaliseren en digitaliseren van de school administratie

V.O.J. Apoera is een combinatie – instituut van het meer uitgebreid lager onderwijs (mulo) en het lager beroepsonderwijs (lbo). Het doel van dit instituut is de leerlingen klaar te stomen…

Surinaamse Codettes winnen eerste en tweede plek Caribbean Girls 3D Virtual Hackathon

Boeren zijn een van de belangrijkste mensen op aarde en voorzien ons van verse groenten en fruit. Maar er wordt geschat dat als gevolg van klimaatverandering de wereldwijde landbouw met…

Team Fusion Girls werkt aan goedkope IoT-oplossing voor de visserijsector

Er wordt geschat dat de oceaan tussen 2030 en 2050 zal sterven (het gaat dan om die biodiversiteit van de oceaan). De oceaan produceert tussen 50-80% van alle zuurstof op…

Wie geen kennisbasis heeft kan op internet moeilijk bepalen welke bronnen betrouwbaar zijn – Minister Levens

Het United Nations Development Programme (UNDP) en de ICT Associatie Suriname ( ICT-AS) hebben het initiatief genomen om in de maand april 2021 samen te werken aan een reeks van…

Nepnieuws beschouwt als zeer groot probleem voor Suriname

Samenvatting Onder de naam Media Literacy Suriname is in de maanden februari en maart 2021 campagne gevoerd om aandacht te trekken voor een onderzoek. Het onderzoek werd gericht op het…

Niemand begrijpt een student beter dan een ander student – Kirtie Jhagroe

Student Helpt Student is een studenten platform voor academische ondersteuning, gericht op het bieden van studie, scriptie en statistiekbegeleiding aan HBO-en WO studenten. Dit platform is opgericht in de vorm…

Codettes van Suriname kwalificeren zich in top 30 Caribbean Girls Hackathon

Twee teams van de Codettes uit Suriname hebben zich weten te kwalificeren in de top 30 van de Caribbean Girls Hackathon 2021. De Hackathon begon op 18 januari en zal…

Nickerie tot een ‘Tourism Destination’ maken

Het toekomstige toerismebeleid zal gefocust zijn op duurzame benutting van natuur en cultuur. Gerichte facilitering en stimulering, van onder andere overheidswege, zal van belang zijn om unieke toerismeproducten te ontwikkelen…

Handen uit de mouwen steken in plaats van alleen theoretiseren

Foto: Julie Sundar, Codettes  “De problemen waarmee we in Suriname worden geconfronteerd, zijn dat we niet genoeg praktische hands-on programma’s hebben waarin studenten elektronica codering leren en digitale fabricatie bestaat…

Een Surinaamse gemeenschap voor jongeren met interesse in Robotics & Innovatie

Foto: Team 1: linksboven: Ritesh Boeddha, rechtsboven: Aman Lieveld, linksbeneden: Ishan Sloote, rechtsbeneden: Sagar ChoenniTeam 2: links boven: Koemarharpal Adesh, rechts boven: Bruce Sergio, links beneden: Sietaram Sagar, Rechts beneden:…

Meer dan 50% van de mensen in de wereld gebruikt sociale media – Alles wat je moet weten

Nieuw Global Digital Report-rapport onthult dat de groeipercentages van sociale media versnellen Meer dan 4 miljard mensen over de hele wereld gebruiken nu elke maand sociale media, en elke dag komen er…

De Surinaamse Hartfalenstudies

Hartfalen (HF) is een opkomende epidemie met slechte ziekteresultaten en verschillen in prevalentie, etiologie en beheer tussen en binnen wereldregio’s. Hypertensie (HT) en ischemische hartziekte (IHD) zijn de belangrijkste oorzaken van…

Beter waterbeheer nodig op Kampong Baroe ter stimulering van de agrarische sector

Gelet op de huidige situatie van de infrastructuur in Suriname met name de waterhuishouding, is de noodzaak zeer groot dat er zo spoedig mogelijk maatregelen worden getroffen om zowel op…

Beroepenveldcommissie hoog nodig bij onderwijsinstellingen voor nauwere samenwerking met arbeidsmarkt

De studierichting Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde (A&O) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname beschikt sinds kort over haar eigen beroepenveldcommissie (BVC A&O). Elke zichzelf respecterende onderwijsinstelling, zeker op…

Uitkomsten van bevallingen en etnische ongelijkheden in Suriname

Onderzoekers hebben een reeks aan data betreffende alle ziekenhuisgeboorten bestudeerd om de uitkomsten van bevallingen in Suriname te beschrijven en om ongelijkheden naar etniciteit te ontdekken. In 2016 en 2017 zijn…

Leerlingen stellen zich anders op bij de juffrouw dan bij de meester

Onderwijs is een belangrijke institutie in onze maatschappij, omdat er hier sociaal relevante waarden en normen worden geleerd. Het individu wordt daarbij voorbereid om zijn of haar functie of plaats in…

De 4c’s van de 21st Century Skills

Covid-19, een levensbedreigende virus dat de hele wereld in haar grijp heeft. Dit virus zorgde ervoor dat op de wereld heel wat veranderingen plaatsvonden. Het gebruik van technologie nam toe…

Differentiatie bij mulo onderwijs – De C richting

Naar aanleiding van de recente beslissing van het MINOWC t.a.v. invoering C-richting op de muloscholen, blikken wij samen met Elizabeth Jagan heven terug naar een stuk wetenschap rond dit onderwerp.…

Ontstaan van mijn visuele beperking en de manier waarop ik ermee heb leren omgaan

Inclusief onderwijs voor leerlingen met een visuele beperking in Suriname op voj-niveau door Fantiana Abiaka Op zes jarige leeftijd kreeg ik een ontsteking aan mijn rechteroog, waardoor ik niet meer…

Communicatie en scholing mogelijk oorzaak aantal echtscheidingsgevallen Suriname, volgens onderzoek

Foto: Maria Pirthising Over het algemeen is een opmerkelijke stijgende trend waarneembaar in het aantal echtscheidingsgevallen vanaf het jaar 2013 tot en met 2018 (ABS 2012, 2017, 2019). In Suriname…

Ook arbeidsongeschikten hebben in Suriname recht op eerlijke arbeidsplaatsen

Foto: Acheber Jamin Welke bijdrage levert de overheid aan de re-integratie van arbeidsongeschikten in de publieke en private sector? Best wel een onbekend en weinig besproken onderwerp in Suriname. Uit…

Wordt 100 de nieuwe 70? Vergrijzing Surinaamse samenleving neemt toe

Een lang leven leiden is een veel voorkomende wens van velen – en sommigen krijgen misschien gewoon wat ze wensen. De levensverwachtingen in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden zijn voortdurend gestegen, waardoor ook…

Dit is waarom IT-afdelingen voorspellende analyses nodig hebben

De toename van automatisering en digitalisering is onvermijdelijk. Meer bedrijven zetten hun activiteiten over naar IT-systemen en meer van deze activiteiten worden geautomatiseerd. Wat echter ook niet onvermijdelijk is, is de…

Er zijn 74% meer mobiele telefoons in Suriname dan Surinamers zelf

Het aantal mobiele connecties (GSMA) in Suriname telde in januari 2020 ruim 1.01 miljoen. Ja..je leest het goed. Het aantal mobiele verbindingen in Suriname is tussen januari 2019 en januari 2020 met 14 duizend (+ 1,4%) toegenomen.…

360.000 internetgebruikers in Suriname

InternetgebruikersIn januari 2020 waren er 360.000 internetgebruikers in Suriname. Het aantal internetgebruikers in Suriname is tussen 2019 en 2020 met 10.000 (+ 2,9%) gestegen. De internetpenetratie in Suriname bedroeg in januari 2020 62% . Sociale MediaHet aantal actieve gebruikers van sociale…