Suriname

  • Home
  • Uitkomsten van bevallingen en etnische ongelijkheden in Suriname

Uitkomsten van bevallingen en etnische ongelijkheden in Suriname

Onderzoekers hebben een reeks aan data betreffende alle ziekenhuisgeboorten bestudeerd om de uitkomsten van bevallingen in Suriname te beschrijven en om ongelijkheden naar etniciteit te ontdekken. In 2016 en 2017 zijn…

“We zullen niet rusten voor we ….. het beste onderwijs genieten die ons land kan geven”

Dit was onderdeel van de inleiding die de president van de Republiek onlangs uitsprak in het kader van zijn eerste jaarrede. Er zijn zeer cruciale onderwerpen die momenteel aandacht vergen.…

Leerlingen stellen zich anders op bij de juffrouw dan bij de meester

Onderwijs is een belangrijke institutie in onze maatschappij, omdat er hier sociaal relevante waarden en normen worden geleerd. Het individu wordt daarbij voorbereid om zijn of haar functie of plaats in…

Covid19, de noodzaak van een GezondheidsRaad in Suriname

Het debacle van Covid19 dat zich gedurende het eerste kwartaal van 2020 in Italië, Nederland en Spanje voordeed, zorgde ervoor dat Public Health Specialisten en het Ministerie van Volksgezondheid reeds…

De 4c’s van de 21st Century Skills

Covid-19, een levensbedreigende virus dat de hele wereld in haar grijp heeft. Dit virus zorgde ervoor dat op de wereld heel wat veranderingen plaatsvonden. Het gebruik van technologie nam toe…

Differentiatie bij mulo onderwijs – De C richting

Naar aanleiding van de recente beslissing van het MINOWC t.a.v. invoering C-richting op de muloscholen, blikken wij samen met Elizabeth Jagan heven terug naar een stuk wetenschap rond dit onderwerp.…

Ontstaan van mijn visuele beperking en de manier waarop ik ermee heb leren omgaan

Inclusief onderwijs voor leerlingen met een visuele beperking in Suriname op voj-niveau door Fantiana Abiaka Op zes jarige leeftijd kreeg ik een ontsteking aan mijn rechteroog, waardoor ik niet meer…

Communicatie en scholing mogelijk oorzaak aantal echtscheidingsgevallen Suriname, volgens onderzoek

Foto: Maria Pirthising Over het algemeen is een opmerkelijke stijgende trend waarneembaar in het aantal echtscheidingsgevallen vanaf het jaar 2013 tot en met 2018 (ABS 2012, 2017, 2019). In Suriname…

De Surinaamse Arbeidsmarkt: Werkloosheid sinds 2006

De Internationale Arbeidsorganisatie waarschuwde in april 2020 dat zo een 1,6 miljard werknemers (bijna de helft van de werknemers in de wereld) – onmiddellijk gevaar voor baanverlies oplopen vanwege de…

Hoe ziet de toekomst van klaslokalen eruit?

Aan het begin van de pandemie hadden studenten en leerkrachten/docenten over de hele wereld plotseling moeite om zich aan te passen aan online leerervaringen, van het omgaan met Zoombombing tot het zachtjes…